English
Česky

Naše Značka

Logo Meopty, tak jak ho známe dnes, prošlo dlouhým vývojem. Níže je naznačeno, jak probíhala jeho proměna. První logo společnosti Optikotechna vzniklo roku 1933, kdy byla tato firma založena.  

První logo společnosti Optikotechna používáno v letech 1933 - 1935.

Druhé logo společnosti Optikotechna vzniklo po roce 1936.

Změněné logo Optikotechny používáno v letech 1936 – 1945

Po skončení druhé světové probíhaly v Optikotechně transformační a vypořádací procesy. Firma v té době změnila své logo do podoby na obrázku níže. Toto logo se používalo jen krátce v poválečné výrobě.

Poslední logo Optikotechny používáno v letech 1945-1946

V roce 1946 byla Optikotechna znárodněna a vznikl národní podnik Meopta (ME- mechanická OPTA - optická výroba).

V roce 1947 bylo na patentovém úřadě zaregistrováno nové logo společnosti Meopta.

Původní logo Meopty z roku 1947.

Duté logo z roku 1956

Užití především pro tisk

Úprava z roku 1960

Zvětšení poměru vzdálenosti (bílé plochy) mezi písmeny „me“ a začátkem černého pole.

Významná modernizace loga z roku 1969

Vyplnění dutého písma. Užití převážně pro tisk

Modernizace loga z roku 1970 - logo bylo ještě následně jednou modernizováno roku 1978 panem Včelařem.

Poslední změnou loga byla jeho digitalizace z roku 2007. Tuto podobu používáme dodnes.

Logo je nyní možno použít i pro laserování a další tisk

Přehled vývoje loga  1933-2007

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.