English
Česky

Meopta

Firma Meopta, resp. Optikotechna,  byla založena v roce 1933 z podnětu Doc. Aloise Mazurka, profesora na místní Průmyslové škole, velmi výrazné a houževnaté osobnosti. Doc. Mazurek se intenztivně zajímal o optiku, věnoval se samostudiu a usiloval o zavedení výuky optického oboru na Průmyslové škole. Jeho úsilí došlo naplnění a v roce 1933 se jeho přání a sny realizovaly v nově vzniklé firmě. Počáteční kapitál vložil Ing. Alois Beneš, stavitel v Přerově.

Firma zpočátku vyráběla jen optické komponenty, kondenzory, zvětšovací skla apod. V roce 1933 však Doc. Mazurek vyvinul první československý zvětšovací objektiv Benar a tím určil další zaměření firmy.

Firma v průběhu dvou následujících let zakoupila od pana Kalusche licenci na výrobu zvětšovacích přístrojů, později se civilní výroba rozšířila i na fotoaparáty, projektory 8mm, 9,5 mm a 16mm a na profesionální 35mm a 70mm projektory.

V roce 1935 pod tíhou politckých událostí Československá armáda hledala možnosti vyzbrojení vojsk kvalitní optikou a proto Ing. Beneš prodal firmu Zbrojovce Brno. Zbrojovka do rozvoje firmy výrazně investovala, postavila za městem nové výrobní budovy a vznikl základ dnešní Meopty.

 


V průběhu 2. světové války podléhala Optikotechna zcela vedení německého Abwehru a vyráběla optické přístroje pouze pro německou armádu. Civilní výroba se realizovala jen okrajově.

V průběhu války bylo popraveno nebo umučeno celkem 17 zaměstnanců firmy, jimž je věnován památník Matka vlast sochaře Bajáka před hlavní budovou.

Po válce byla firma znárodněna a ještě v roce 1945 přejmenována na Meoptu (ME- mechanická OPTA - optická výroba).

Firma pokračovala ve výrobě zvětšovacích přístrojů (Axomat, Opemus, Magnifax) včetně příslušenství a objektivů (Meogon, Belar), fotoaparátů (Flexaret), snímacích kamer (Admira), projektorů 8mm, 16mm (Meoclub), profesionálních kinoprojektorů 35mm a 70mm (Meopton) a dalších výrobků (refraktometry, důlní refraktometry, dalekohledy, puškohledy, teodolity apod.). Postupem času ovšem byly některé výrobkové skupiny přesouvány do pobočných závodů (Meopta Hynčice, Brno, Praha) nebo v rámci RVHP zcela převedeny do jiných zemí, naopak byla velmi posilována výroba vojenská.

V 70.- 80. letech pak v hlavním závodě v Přerově zůstala jen výroba zvětšovacích přístrojů, projektorů, kinoprojektorů a vojenská výroba ovládla výrobní kapacity závodu z více než 75%.

To se stalo firmě osudným v letech devadesátých, zvláště v období vojenské konverze.

Díky osobnosti RNDr. Vladimíra Chlupa a později díky významným investicím pana Paula Rausnitze firma prošla tímto těžkým obdobím ve zdraví a dnes Meopta patří ke špičkovým výrobcům optických přístrojů v oblasti pozorovací a sportovní optiky, optoelektronických systémů, laserových aplikací i  vojenských přístrojů.

Meopta disponuje špičkovým technologickým parkem a zaměstnává vynikající odborníky v oboru, proto máme důvod věřit, že se bude firma vyvíjet a růst i v budoucnosti.


HISTORICKÉ MEZNÍKY
1933

Ing. Alois Beneš založil v Přerově firmu Optikotechna. Jeho spolupracovník Dr. Mazurek zkonstruoval první československý zvětšovací objektiv.

1934-1937
Výroba Optikotechny se soustředila na vybavení temné komory (zejména zvětšovací přístroje a objektivy).

 

 1937
Optikotechna vybudovala nové výrobní prostory pro rozšíření výroby na předměstí Přerova.

1939-1945
Optikotechna byla přinucena dodávat vojenské optické přístroje pro německou armádu (zaměřovače, dálkoměry, periskopy, binokulární dalekohledy, puškohledy).

1946
Optikotechna byla přejmenována na národní podnik Meopta.

1947-1970
Meopta se stala jedním z největších výrobců zvětšovacích přístrojů na světě a jediným výrobcem kinoprojektorů ve Střední a Východní Evropě.

1953
V Přerově byl založen Ústav výzkumu optiky a jemné mechaniky.

1971
Výrazný nárůst vojenské výroby pro armády Varšavské smlouvy (až 75% obratu).

1988
Meopta obnovila výrobu puškohledů, pokles vojenské výroby.

1990
Podíl vojenské výroby v Meoptě klesl na 0%, Meopta se začala rozdělovat na dceřinné akciové společnosti.

1992
Meopta je plně privatizovaná a zůstává jediným optickým výrobcem v České republice. Stává se dodavatelem největších světových optických firem.

2003
Fúzí akciových společností Meopta Přerov, a.s. a Meopta - optika, a.s. je znovu vytvořena po právní, organizační a obchodní stránce jedna společnost

2006
Změna právní formy na Meopta - optika, s.r.o.

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.